Четвер, 20 вересня 2018

Новини і події

Режим роботи

Понеділок - п'ятниця
з 09:00 до 20:00;
субота, неділя -
з 10:00 до 18:00.
Четверта п'ятниця
кожного місяця –
санітарний день
(бібліотека не обслуговує користувачів).

Правила користування

                          

Затверджено наказом

від  16.12.2016 р. № 43

 

                     

 

 

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

Національною бібліотекою України

імені Ярослава Мудрого 

 

 

 


ЗМІСТ

 

1. Загальні положення

 

2. Порядок запису до бібліотеки

 

3. Обслуговування користувачів через систему читальних залів

 

3.1. Система читальних залів Бібліотеки 

 

3.2. Розташування залів каталогів

 

3.3. Порядок відвідування читальних залів

 

3.4. Правила роботи з документами в читальних залах

 

3.5. Особливості роботи з документами в читальному залі рідкісних і

                цінних книг 

3.6. Особливості користування документами відкритого доступу

3.7. Правила доступу до електронних інформаційних ресурсів

 

4. Обслуговування користувачів через міжбібліотечний абонемент

 

5. Обслуговування користувачів через абонемент

 

6. Порядок надання послуг із ксерокопіювання

 

7. Права і обов’язки користувачів

 

7.1. Права користувачів

 

7.2. Обов’язки користувачів

 

7.3. Користувачам не дозволяється

 

7.4. Відповідальність користувачів

 

8. Права і обов’язки Бібліотеки щодо обслуговування користувачів

 

8.1. Бібліотека має право 

 

8.2. Бібліотека зобов’язана

 

8.3. Відповідальність Бібліотеки

 

9. Графік прийому користувачів адміністрацією Бібліотеки

 

Додаток

 

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого
(далі –Бібліотека) – провідний державний загальнодоступний

культурний, освітній, науково-інформаційний заклад,

який забезпечує реалізацію прав громадян на бібліотечне обслуговування

та рівний доступ до інформаційних ресурсів і культурного надбання.


1.1. Правила користування Бібліотекою (далі – Правила) розроблено відповідно до Конституції України, чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Закону України «Про захист персональних даних», наказу Міністерства культури України від 14.12.2011 № 665/1/17-11 «Деякі питання реалізації законодавства про захист персональних даних», «Типового порядку обробки персональних даних», затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08.01.2014 №1/02-14, Статуту Бібліотеки та на підставі Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 05.05.99 року № 275 (із наступними змінами).

1.2. Правила є основним документом, що регламентує взаємовідносини між користувачами і Бібліотекою, визначає права та обов’язки користувачів і співробітників Бібліотеки та є обов’язковим для виконання.

1.3. Право на бібліотечне обслуговування у Бібліотеці мають громадяни України незалежно від статі, національності, соціального статусу, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також юридичні особи – підприємства, установи, організації.

1.4. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

1.5. Бібліотечне обслуговування неповнолітніх здійснюється в окремих випадках за наявності доручення-гарантії батьків (чи осіб, які їх замінюють) або листа-гарантії навчального закладу.

1.6. Бібліотечне обслуговування юридичних осіб здійснюється на основі відповідних договорів.

1.7. Бібліотечне обслуговування здійснюється через:  систему читальних залів, міжбібліотечний абонемент,  абонемент.

1.8. Режим обслуговування користувачів  Бібліотеки:

1.8.1. Режим обслуговування користувачів Бібліотеки, у тому числі літній режим, встановлюється наказом по Бібліотеці  і заздалегідь доводиться до відома користувачів шляхом розміщення на інформаційних стендах і сайті Бібліотеки.

1.8.2. Кожної четвертої п’ятниці місяця – санітарний день, Бібліотека не обслуговує користувачів (див. також п. 8.1.2 Правил).

1.8.3. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи Бібліотеки скорочується на одну годину.  

 

 

2. ПОРЯДОК ЗАПИСУ ДО БІБЛІОТЕКИ

 

2.1. Запис користувачів до Бібліотеки здійснюється у секторі реєстрації користувачів (вул. Михайла Грушевського, 1, перший поверх) та у відділі читальних залів (вул. Набережно-Хрещатицька, 1, перший поверх).

2.2.   Для запису до Бібліотеки громадянин:

2.2.1. Пред`являє паспорт (з інформацією про реєстрацію місця проживання).

2.2.2. За наявності вищої освіти –  надає відповідний документ.

2.2.3. Ознайомлюється з повідомленням про володільця персональних даних, склад та зміст персональних даних, права громадян, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних, третіх осіб, яким передаються персональні дані, та підтверджує факт отримання повідомлення власноручним підписом на його  зворотній стороні.

2.2.4. Надає відомості (персональні дані) для заповнення реєстраційної картки та занесення до бази персональних даних «Користувачі».

2.2.5. Знайомиться з Правилами користування Бібліотеки та особистим підписом підтверджує зобов’язання виконувати Правила.

2.3.   Персональні дані, надані користувачем для заповнення реєстраційної картки та занесення до БПД, є конфіденційними. Використання персональних даних здійснюється лише:

2.3.1.  Працівниками Бібліотеки, пов’язаними з обробкою персональних даних, – у рамках виконання їхніх службових обов’язків.

2.3.2.  В історичних, статистичних чи наукових цілях – у знеособленому вигляді.

2.4. Оформлення реєстраційних документів користувача Бібліотеки для Героїв України, учасників Антитерористичної операції, заслужених працівників культури України, бібліотечних працівників, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, студентів ВНЗ культури і мистецтв, студентів бібліотечних факультетів інших ВНЗ, пенсіонерів, інвалідів, багатодітних матерів, здійснюється безоплатно за наявності відповідних документів.

2.5. Користувачам  Бібліотеки видаються читацькі квитки:

2.5.1. Постійний читацький квиток:

2.5.1.1.  Термін дії – 1 рік із моменту запису до Бібліотеки або перереєстрації. Після закінчення  терміну дії читацького квитка користувачеві необхідно його перереєструвати, представивши читацький квиток  і паспорт, а також повідомити про зміни у відомостях про себе, якщо такі відбулися за рік (зміна місця роботи/навчання, посади, домашньої адреси тощо).

2.5.1.2.  Послуга з оформлення електронного реєстраційного документа користувача (пластикового читацького квитка) є платною,  її вартість визначається Бібліотекою.

2.5.1.3. Послуга з оформлення читацького квитка для пільгових категорій користувачів (див. п. 2.4.) на бланку, виготовленому типографським способом, є безоплатною. Для такого читацького квитка користувач має надати одну фотокартку розміром 3х4 см.

2.5.2. Тимчасовий читацький квиток: 

2.5.2.1. Видається користувачам, які записуються до Бібліотеки  під час проведення днів відкритих дверей,  соціокультурних заходів або екскурсій, відвідувачам Громадської приймальні, біженцям і внутрішньо переміщеним особам.

2.5.2.2. Термін дії – до 3-х календарних місяців, для біженців і вимушених переселенців – 1 календарний рік.

2.5.2.3. Послуга з оформлення тимчасового читацького квитка є безоплатною.

2.5.3. Одноразовий:

2.5.3.1. Одноразовий читацький квиток видається постійним користувачам у випадку відсутності у них постійного читацького квитка на момент відвідування Бібліотеки.

2.5.3.2. послуга з оформлення одноразового читацького квитка здійснюється після перевірки інформації про користувача в БПД і є безоплатною.

2.6. У разі відмови відвідувача Бібліотеки оформити реєстраційні документи користувача, після пред’явлення посвідчення особи та занесення ПІБ відвідувача до відповідного журналу обліку, йому може бути виданий спеціальний контрольний листок, який дає право користуватися лише каталогами Бібліотеки.

2.7. Відвідувачам соціокультурних заходів у Бібліотеці (виставок, презентацій, конференцій, круглих столів тощо) видається спеціальний вхідний квиток, який не дає права користуватися фондами та послугами Бібліотеки. Відвідувач має зберігати квиток до закінчення заходу і пред’явити його черговому охорони при виході з Бібліотеки.

2.8. У разі втрати читацького квитка користувач має подати заяву для видачі йому дубліката. У разі втрати електронного реєстраційного документа користувача – відшкодувати вартість його оформлення в розмірі, що відповідає витратам на його виготовлення.

 

 

3.  ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ 
ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ЧИТАЛЬНИХ ЗАЛІВ


3.1. Система читальних залів Бібліотеки:

 

загальний читальний зал № 1

(ч/з №1) 

вул. Михайла Грушевського, 1,

другий поверх 

загальний читальний зал № 2

(ч/з №2)

вул. Набережно-Хрещатицька, 1,

четвертий поверх

читальний зал

довідково-інформаційного

обслуговування (ч/з ДІО)

вул. Михайла Грушевського, 1,

другий поверх

читальний зал

нових надходжень (ч/з Н/Н)

вул. Михайла Грушевського, 1,

другий поверх

читальний зал

рідкісних і цінних книг (ч/з РЦК)

вул. Набережно-Хрещатицька, 1,

третій поверх

читальний зал

документів іноземними мовами

(ч/з ДІМ)

вул. Набережно-Хрещатицька, 1,

третій поверх

читальний зал

відділу інформаційного забезпечення

Верховної Ради  України  (ч/з ВІЗВРУ)

(вул. Михайла Грушевського, 1,

перший поверх

читальний зал

науково-методичного відділу (ч/з НМВ)

вул. Михайла Грушевського, 1,

перший поверх

 

3.2. Розташування залів каталогів

3.2.1. Зал каталогів у приміщенні Бібліотеки на вул. Михайла Грушевського, 1 розташований на першому поверсі, у приміщенні Бібліотеки на вул. Набережно-Хрещатицькій, 1 – на другому поверсі.

3.2.2. Каталоги документів іноземними мовами розташовані у ч/з ДІМ (містять також видання українською мовою з вивчення і методики викладання іноземних мов).

 

3.3. Порядок відвідування читальних залів

3.3.1. Основними документами, що дають право на обслуговування користувачів у читальних залах Бібліотеки, є читацький квиток та контрольний листок.

3.3.2. При кожному відвідуванні Бібліотеки користувач пред’являє читацький квиток і отримує контрольний листок, призначений для обліку відвідувань читальних залів/відділів Бібліотеки та контролю за поверненням документів.

3.3.3. Перед входом до зони обслуговування Бібліотеки користувачеві необхідно:

3.3.3.1. Здати до гардеробу верхній одяг, сумки, портфелі та рюкзаки (розмір яких перевищує 20х30 см, за винятком тих, що зазначені у п.3.3.4.2), пакунки, непрозорі пакети, саквояжі, інші великогабаритні речі, документи на традиційних та електронних носіях, які не належать бібліотеці (за винятком особистих цінних речей).

3.3.3.2. Отримати в гардеробі спеціальний прозорий пакет, до якого перекласти особисті цінні речі, папір для нотаток, ручки, олівці тощо.

3.3.3.3. Скористатися камерою зберігання цінних речей, для чого необхідно: власноруч покласти особисті цінні речі до комірки камери зберігання (у приміщенні Бібліотеки на
вул. Михайла Грушевського,1  – поруч із черговим охорони, у приміщенні на вул. Набережно-Хрещатицькій, 1 – у гардеробі) та зберігати  ключ від комірки  впродовж часу перебування в бібліотеці.

3.3.4. При вході до зони обслуговування користувач повинен:

3.3.4.1. Пред’явити читацький квиток і контрольний листок черговому охорони.

3.3.4.2. У разі внесення власного ноутбука для роботи в читальних залах Бібліотеки, відкрити сумку (чохол, кейс, рюкзак, портфель) для ноутбуків і пред’явити ноутбук черговому охорони.

3.3.5. Якщо користувач хоче внести до зони обслуговування документ (на традиційному або електронному носієві), який потрібен йому для роботи в читальному залі Бібліотеки, він має:

3.3.5.1. Отримати підтвердження у чергового бібліографа залу каталогів, що такий документ відсутній у фондах Бібліотеки.

3.3.5.2.  Отримати у завідувача відділу, в якому має намір працювати, або у чергового адміністратора письмову відмітку на контрольному листку про дозвіл на внесення такого документа.

3.3.6.  Дозвіл на внесення документів надають:

3.3.6.1. Завідувачі відділів, що пов’язані з обслуговуванням користувачів, надають дозвіл на внесення документів у будні з 9:00 до 17:30. Для цього завідувачі викликаються до чергового охорони.  

3.3.6.2.Після 17:30 у будні та у години, визначені режимом обслуговування у суботу і неділю, дозвіл на внесення документів надає черговий адміністратор. Для цього слід звернутися: у приміщенні Бібліотеки на вул. Михайла Грушевського, 1 – до к. № 1 (перший поверх, приймальня); у приміщенні Бібліотеки на вул. Набережно-Хрещатицькій, 1 – до к. № 218 (третій поверх, конференц-зал).

3.3.7. При виході із зони обслуговування користувач має:

3.3.7.1. Пред’явити черговому охорони читацький квиток.

3.3.7.2.  Надати черговому охорони контрольний листок з відмітками про повернення бібліотечних документів.

3.3.7.3. Самостійно забрати особисті цінні речі, які зберігалися в комірці камери зберігання цінних речей, залишивши ключ у замку.

3.3.7.4.  Якщо до зони обслуговування Бібліотеки вносився ноутбук, – відкрити сумку (чохол) для ноутбуків і пред’явити ноутбук черговому охорони.

3.3.7.5.  Якщо до зони обслуговування вносилися документи, що не належать Бібліотеці, – пред’явити черговому охорони самі документи та дозвіл на їхнє внесення.

3.3.7.6.  На прохання чергового охорони – пред’явити у розкритому вигляді сумку для контролю.

3.3.7.7. Забрати верхній одяг та інші речі, залишені користувачем у гардеробі перед входом до зони обслуговування Бібліотеки (сумки, пакунки, непрозорі пакети, рюкзаки, саквояжі, інші великогабаритні речі, документи на традиційних та електронних носіях, які не належать Бібліотеці).

3.3.8. У разі тимчасового виходу за межі Бібліотеки, користувач має залишити черговому охорони контрольний листок, попередивши про своє повернення протягом робочого дня Бібліотеки.

 

3.4. Правила роботи з документами в читальних залах

3.4.1. Для одержання документів із фондів Бібліотеки в тимчасове користування в читальних залах користувач:

3.4.1.2. Самостійно (або за допомогою чергового бібліографа) здійснює їх пошук через систему каталогів, картотек, баз даних Бібліотеки.

3.4.1.3. Власноручно, чітко, розбірливо (тільки ручкою), заповнює бланки-вимоги встановленого зразка, де вказує своє прізвище, номер читацького квитка, дату, шифр видання; мовою оригіналу – прізвище автора, назву, рік і місце видання, том, випуск, ставить свій підпис і подає бланк-вимогу на кафедру видачі документів.

3.4.1.4. Вимоги, що заповнені неправильно, повертаються  на доопрацювання. Консультацію щодо правильного заповнення бланка-вимоги надає черговий бібліограф.

3.4.2. Одночасно до виконання приймаються вимоги:  на книги – до 5-ти вимог,  на розрізнені журнали і газети – до 5-ти вимог,  на річні комплекти журналів і газет – 1 вимога.

3.4.3. Одночасно для роботи в читальних залах користувачеві видається не більше 5 документів. Кількість документів, виданих користувачеві впродовж  дня,  не обмежується.

3.4.4. При одержанні документів  користувач має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов`язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому випадку відповідальність за виявлені в книгах дефекти несе користувач.

3.4.5. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібного документа користувач має право замовити і отримати його з інших бібліотек через систему міжбібліотечного абонемента. Документи, отримані з інших бібліотек через МБА, надаються для користування тільки у читальних залах Бібліотеки.

3.4.6. Видача документів з основного книгосховища та підсобних фондів  припиняється за 30 хв. до закриття Бібліотеки.

3.4.7. Після завершення роботи з документами із фондів Бібліотеки, але не пізніше ніж за 10 хв. до закриття Бібліотеки, користувач має повернути документи черговому бібліотекарю та/або на кафедру видачі. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря в контрольному листку.

3.4.8. У випадку втрати контрольного листка користувач може залишити Бібліотеку лише з дозволу чергового адміністратора, який повинен проконтролювати у відділах Бібліотеки видачу і повернення документів даним користувачем. Для продовження роботи в читальних залах користувачеві надається дублікат контрольного листка.

3.4.9. Замовлені, але не запитувані користувачами документи зберігаються на
спецполицях: документи сектору нових надходжень – протягом 1-го робочого дня Бібліотеки,  документи з основного книгосховища – протягом 7-ми календарних днів.

3.4.10. При необхідності подальшої роботи з документами з основного книгосховища, користувач може залишати їх на бронеполиці на наступні 7 календарних днів за умови можливості надання цих документів за запитами інших користувачів.

 

3.5. Особливості роботи з документами в читальному залі рідкісних і цінних книг

3.5.1. Право на обслуговування документами в читальному залі рідкісних і цінних книг (ч/з РЦК)  надається  користувачам, які мають постійний читацький квиток Бібліотеки.

3.5.2. Особам без постійного читацького квитка , як виняток, може бути надано дозвіл на право обслуговування  документами в  ч/з РЦК у разі надання офіційного гарантійного листа від установи, в якій працює особа.  

3.5.3. Працювати з рідкісними і цінними документами дозволяється тільки в читальному залі  РЦК.

3.5.4. Порядок надання документів для роботи у читальному залі рідкісних і цінних книг регулюється окремими правилами.

3.5.5. Стародруки, рідкісні і цінні документи не підлягають ксерокопіюванню, скануванню, фотографуванню та не видаються через абонемент.

  

3.6. Особливості користування документами відкритого доступу

3.6.1. Відкритий доступ до фонду – бібліотечне обслуговування, за якого користувачі бібліотеки мають можливість самостійно шукати та вибирати документи у бібліотечних фондах. Документи відкритого доступу – документи на традиційних та електронних носіях, що представлені в бібліотечному фонді, до якого надається відкритий доступ. 

3.6.2. У Бібліотеці запроваджено відкритий доступ до окремих частин бібліотечного фонду, а саме – документів на традиційних носіях,  спеціально відібраних і виставлених з цією метою у читальних залах Бібліотеки, а саме:

довідково-бібліографічні видання (ч/з ДІО);

періодичні видання (ч/з №1, ч/з №2);

зарубіжні та вітчизняні (іноземними мовами) періодичні видання (ч/з ДІМ);

видання з правових питань (ч/з №1, Центр правової інформації);

нові надходження документів (ч/з н/н);

видання, що експонуються на книжкових виставках у читальних залах бібліотеки;

довідкові видання, навчальна література і фахова періодика для користувачів спеціалізованого фонду ч/з НМВ.

3.6.3. Репертуар документів відкритого доступу, представлених у читальних залах Бібліотеки, та термін їхнього експонування самостійно визначається Бібліотекою з урахуванням: актуальності видання та попиту користувачів;  наявності документа в бібліотеці на момент експонування, в т. ч. конкретного номера, випуску, тому тощо;  можливостей забезпечення збереженості документа під час експонування.

3.6.4. Термін експонування у відкритому доступі періодичних видань у читальних залах Бібліотеки встановлюється:  для газет – один день, а саме  день надходження до бібліотеки,  з 12:00 до 20:00;  для журналів – до надходження наступного номера.

3.6.5. За відсутності фінансування на передплату періодичних видань щоденний репертуар української періодики, представленої у відкритому доступі в читальних залах бібліотеки, формується залежно від надходження цих видань до Бібліотеки відповідно до Закону України «Про обов’язковий примірник документів».

3.6.6. Свіжі номери українських газет в електронному вигляді можна переглянути на сайтах відповідних видань, скориставшись комп’ютерами, які встановлені для користувачів в читальних залах Бібліотеки.

3.6.7.  Документи відкритого доступу надаються для користування в тому читальному залі, де вони експонуються. Якщо у читальному залі проводиться соціокультурний захід, користувачам дозволяється працювати з документами відкритого доступу з цього залу в інших читальних залах Бібліотеки після відповідного погодження з черговим бібліотекарем/бібліографом.

3.6.8. Перед тим, як користуватися документами у відкритому доступі, користувач повинен надати  черговому бібліотекареві читального залу контрольний листок.

3.6.9. Процедура повернення документа, представленого у відкритому доступі, на місце експонування в кожному окремому читальному залі має свої особливості, дізнатися про які читач може у чергового бібліотекаря залу.

3.6.10. Виносити документи, представлені у відкритому доступі, з читальних залів для ксерокопіювання можна лише за дозволом чергового бібліотекаря залу.

 

3.7. Правила доступу до електронних інформаційних ресурсів

3.7.1 Право доступу до електронних інформаційних ресурсів, у т. ч. до електронних каталогів, мають користувачі з читацьким квитком.

3.7.2. Доступ до електронних інформаційних ресурсів здійснюється за допомогою комп`ютерів, встановлених для обслуговування користувачів у читальних залах та залах каталогів.

3.7.3. Консультації з приводу пошуку інформації в електронних ресурсах надає черговий бібліотекар/бібліограф. Доступ до зовнішніх баз даних надається тільки за допомогою чергового бібліотекаря/бібліографа в читальних залах Бібліотеки.

3.7.4. Користувачам Бібліотеки дозволяється:

3.7.4.1. Використовувати лише те програмне забезпечення, яке встановлено на комп’ютерах у читальних залах та залах каталогів.

3.7.4.2. З дозволу чергового бібліотекаря/бібліографа підключати до бібліотечних комп’ютерів лише сучасні носії інформації – usb flash накопичувачі.

3.7.4.3. Користуватися власними портативними комп’ютерами у спеціально відведених місцях за умови  невикористання звукових сигналів.

3.7.5.  При роботі за комп’ютерами у читальних залах та залах каталогів Бібліотеки користувачам не дозволяється:

3.7.5.1. Підключати електронні пристрої, які можуть пошкодити комп’ютери або погіршити їх роботу.

3.7.5.2. Використовувати застарілі носії інформації: гнучкі магнітні диски (дискети),  оптичні компакт-диски тощо.

3.7.5.3. Встановлювати та використовувати стороннє програмне забезпечення, а також псувати чи модифікувати налаштоване комп’ютерне обладнання або програмне забезпечення.

3.7.5.4. Переміщувати системні блоки комп’ютерів.

3.7.5.5. Використовувати комп’ютер для потреб, не пов’язаних з пошуком інформації.

3.7.5.6. Захаращувати робоче місце біля комп’ютера.

3.7.6. Обслуговування користувачів в Інтернет-центрах Бібліотеки регламентується окремими правилами і здійснюється у приміщеннях Бібліотеки за адресами:  вул. Михайла Грушевського, 1, ч/з ДІО (другий поверх), вул. Набережно-Хрещатицька, 1, ч/з ДІМ (четвертий поверх).

 

 

4.  ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

ЧЕРЕЗ   МІЖБІБЛІОТЕЧНИЙ АБОНЕМЕНТ4.1. Міжбібліотечний абонемент (далі – МБА) – форма бібліотечного обслуговування, заснована на взаємному використанні бібліотечних фондів і довідково-пошукового апарату бібліотек. Абонент МБА – бібліотека будь-якої форми власності та підпорядкування, зареєстрована у картотеці або БД реєстрації користувачів МБА.

4.2. Обслуговування абонентів МБА здійснюється відділом міжбібліотечного абонемента (вул. Набережно-Хрещатицька, 1, четвертий поверх, к. № 322).

4.3. Підставою для відкриття абонемента і отримання документів по МБА є заповнений бланк-замовлення єдиного зразка, підписаний особою, яка відповідає за роботу МБА, та завірений печаткою  бібліотеки-абонента у відповідності до вимог стандарту «Единая государственная система межбиблиотечного абонемента. Общие требования» (ГОСТ 7.31-89).  

4.4. Замовлення заповнюються чітко і розбірливо мовою оригіналу кожного документа і передаються особисто або поштою.

4.5. Термін користування документами з фондів Бібліотеки для абонентів МБА – до 30-ти  днів.

4.6. Термін користування документами може бути:  продовжений – на прохання абонента, якщо на документ відсутній попит інших користувачів;  скорочений – якщо на документ надійшли запити користувачів читальних залів Бібліотеки.

4.7. Через  міжбібліотечний абонемент не видаються:

4.7.1. Документи, що зберігаються у Бібліотеці в єдиному примірнику, у т.ч. отримані

        відповідно до Закону України «Про обов’язковий примірник документів».

4.7.2. Документи підвищеного читацького попиту.

4.7.3. Нові надходження.

4.7.4. Вітчизняні та зарубіжні періодичні видання.

4.7.5. Видання, включені до складу колекцій.

4.7.6. Довідкові видання.

4.7.7. Рукописні книги, стародруки, рідкісні та цінні документи.

        4.7.8. Документи на CD-ROM, аудіо та відео носіях.

 

4.8. Особливості обслуговування абонентів МБА, розташованих за межами м. Києва:

4.8.1. Документи, що надаються в тимчасове користування абонентам МБА, розташованим за межами м. Києва, висилаються рекомендованими або цінними посилками та бандеролями за умови бюджетного фінансування.

4.8.2. Оплата пересилання здійснюється:  Бібліотекою – при відправленні документів абоненту МБА (за наявності фінансування відповідних витрат);  абонентом МБА – при поверненні документів Бібліотеці.

 

4.9. Особливості обслуговування абонентів МБА, розташованих у м. Києві (міський МБА):

4.9.1. Для відкриття міського МБА відповідальна особа (штатний  працівник) бібліотеки-абонента повинна:

4.9.1.1.  Ознайомитися з даними Правилами та оформити постійний читацький квиток у секторі реєстрації користувачів (вул. Михайла Грушевського, 1) або у відділі читальних залів (вул. Набережно-Хрещатицька, 1).

4.9.1.2. Представити у відділ МБА (вул. Набережно-Хрещатицька, 1, к. №  322):

4.9.1.2.1. Реєстраційну картку відповідного зразка за підписами керівника і головного бухгалтера бібліотеки-абонента, завірену  печаткою.

4.9.1.2.2.  Паспорт (з реєстрацією місця проживання) відповідальної особи.

4.9.1.2.3. Постійний читацький квиток Бібліотеки, порядок оформлення якого регламентовано у п. 2.5.1. Правил.

4.9.2. Абонентам міського МБА надається безкоштовна онлайнова послуга «Електронне замовлення документів» (ЕЗД), яка передбачає електронну форму замовлення документів із фонду Бібліотеки. Порядок надання послуги ЕЗД регламентується окремими правилами.

4.9.3. При отриманні документів у тимчасове користування відповідальна особа абонента розписується у формулярі користувача за кожний одержаний документ. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.

4.9.4. Абоненти міжбібліотечного абонемента мають права і обов’язки та несуть відповідальність, визначену в розділі 7 Правил.

 

4.10. Особливості обслуговування юридичних осіб

4.10.1. Якщо підприємство, установа, організація мають у своїй структурі бібліотеку, то на дану бібліотеку в звичайному порядку (визначеному пп. 4.1.– 4.9 Правил) відкривається абонемент, за яким надаються документи з фондів Бібліотеки у тимчасове користування.

4.10.2. Якщо в структурі підприємства, установи, організації немає бібліотеки:

4.10.2.1. Обслуговування підприємств, установ, організацій, розташованих у м. Києві, здійснюється на основі укладених договорів.

4.10.2.2. Підприємствам, установам, організаціям, що розташовані за межами м. Києва, необхідно укласти відповідний договір із бібліотекою свого міста (району, області), котра є абонентом МБА Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого.


 

5.  ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

ЧЕРЕЗ  АБОНЕМЕНТ 


 

5.1. Бібліотечний абонемент – форма бібліотечного обслуговування, що передбачає видачу документів на певних умовах для користування поза межами Бібліотеки.

5.2. Право на обслуговування через абонемент мають користувачі, які, відповідно до п. 2.5.1. Правил користування Бібліотеки, оформили постійний читацький квиток та мають постійну або тимчасову реєстрацію місця проживання в м. Києві.

5.3. Особи, які не мають реєстрації місця проживання в м. Києві обслуговуються  через систему читальних залів або отримують необхідні документи із фондів Бібліотеки через МБА за місцем реєстрації.

5.4. Обслуговування користувачів через абонемент регулюється окремими правилами і здійснюється у приміщенні Бібліотеки за адресою вул. Набережно-Хрещатицька, 1, к. № 110а (другий поверх).  Обслуговування документами іноземними мовами –  вул. Набережно-Хрещатицька, 1, к. № 318 (четвертий поверх).

 

 

6. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ІЗ КСЕРОКОПІЮВАННЯ 6.1. Ксерокопіювання (репрографічне відтворення) документів з фондів Бібліотеки (книг, журналів, газет) здійснюється відповідно до ст. 22 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (витяг додається, див. Додаток 3).

6.2. Послуги з ксерокопіювання документів із фондів Бібліотеки надаються в її приміщеннях за адресами: вул. Михайла Грушевського, 1, к. № 22; вул. Набережно-Хре­щатицька, 1, зал каталогів. 

6.3. Послуга з ксерокопіювання є додатковою платною послугою. Ціна на виготовлення копії встановлюється відповідно до калькуляції з урахуванням трудових та матеріальних витрат. 

6.4. Оплата послуги з ксерокопіювання здійснюється за готівку через касу Бібліотеки, або безготівково за договором (за виставленим бібліотекою рахунком), відповідно до затвердженої калькуляції. Вартість копії формату А3 дорівнює подвійній вартості копії формату А4.

6.5. Бібліотека залишає за собою право переглядати вартість зазначеної послуги у разі інфляційних процесів, підвищення цін на витратні  матеріали (тонер, картриджі, папір), технічне обслуговування тощо.

6.6. Організація ксерокопіювальних робіт для користувачів, їхній облік та контроль за ними здійснюється відділом договірної роботи та організації платних послуг.

6.7. Ксерокопіювання виконується працівниками Бібліотеки на апаратах, що належать бібліотеці або орендуються нею.

6.8. Ксерокопіювання документів виконується на замовлення користувача, в його присутності у порядку черги. Позачергово можуть виготовлятися копії обсягом до 4-х сторінок.

6.9. Кількість ксерокопій не обмежується, але, за наявності черги, якщо кількість ксерокопій, що виконуються для одного користувача,  перевищує 50,  то після кожних 50 копій обслуговується наступний за чергою користувач.

6.10. Подаючи документ на копіювання, користувач має на окремому аркуші письмово зазначити номери необхідних йому сторінок. Документи із закладками не приймаються.

6.11 Копіюються документи  у форматі А4, А3 у масштабі 1:1. На прохання користувачів копію може бути зменшено до формату А4 або збільшено до формату А3. Газетні підшивки копіюються без зменшення (у масштабі 1:1). 

6.12. Не здійснюється ксерокопіювання:

 – рукописних книг, стародруків, рідкісних і цінних документів;

– одночасно двох документів на одному аркуші будь-якого формату.

6.13. Оператор має право не виконувати замовлення на копіювання, якщо документ фізично зношений, або якщо це може призвести до його пошкодження.

6.14. Наприкінці робочого дня, користувач, за бажанням, може залишити замовлення на копіювання на наступний день, попередньо зробивши оплату. 

6.15. Придбання копіювальних апаратів, витратних матеріалів на ксерокопіювальні роботи (папір, тонери, картриджі), а також оплата технічного обслуговування копіювальних апаратів можуть здійснюватися за кошти спеціального фонду (зокрема, за рахунок коштів від надання послуг з ксерокопіювання та спонсорських), а також з основного фонду, передбачених кошторисом.

6.16. Користувачі Бібліотеки, які користуються послугою з ксерокопіювання, можуть, за власним бажанням, брати участь як у придбанні витратних матеріалів, так і в ремонті копіювального обладнання, якщо в цьому виникає потреба.

6.17. Погодинний графік надання послуги ксерокопіювання встановлюється в залежності від режиму роботи Бібліотеки і доводиться до відома користувачів заздалегідь.

6.18. Наприкінці кожної години роботи копіювальних апаратів встановлюється технічна перерва на 15 хвилин (окрім останньої години робочого дня).

 

 

7. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ 


 

7.1. Права користувачів

Користувачі Бібліотеки мають право:

7.1.1. Безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів, у т. ч інших бібліотек України, через систему каталогів і картотек, баз даних та Інтернету.

7.1.2. Безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації на основі документних та електронних ресурсів Бібліотеки.

7.1.3. Безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів Бібліотеки.

7.1.4. Замовляти і одержувати в тимчасове користування документи з інших бібліотек через міжбібліотечний абонемент.

7.1.5. Користуватися іншими видами послуг, у т. ч. на платній основі, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 р. №1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності».

7.1.6. Отримувати інформацію, передбачену Законом України «Про захист персональних даних», та пред’являти відповідні вмотивовані вимоги.

7.1.7. Користуватися бібліотечними комп’ютерами, встановленими у приміщеннях Бібліотеки для обслуговування користувачів, за умови дотримання відповідних правил користування.

7.1.8. Користуватися власними портативними комп’ютерами у спеціально відведених місцях за умови невикористання звукових сигналів.  

7.1.9. Брати участь у всіх соціокультурних заходах, які проводяться Бібліотекою.

7.1.10. Розраховувати на ввічливе та компетентне обслуговування.

7.1.11. Право виносити документи за межі Бібліотеки мають лише абоненти
МБА (див. розділ 4 Правил) та користувачі, які обслуговуються через абонемент (по-
рядок обслуговування користувачів через абонемент регламентується окремими Правилами).

7.1.12. Право вносити до зон обслуговування документи на традиційних та електронних носіях, що не належать Бібліотеці, мають користувачі, які отримали письмовий дозвіл відповідно до п. 3.3.5. Правил.

 

7.2. Обов’язки користувачів

Користувачі Бібліотеки зобов`язані:

7.2.1. Знати і дотримуватися Правил користування Бібліотекою.

7.2.2. Пред’являти паспорт (з позначкою реєстрації за місцем проживання) під час оформлення реєстраційних документів.

7.2.3. Надавати фотокартку при оформленні читацького квитка для пільгових категорій користувачів, визначених п. 2.4. Правил.

7.2.4. Надавати достовірні відомості про себе при записі до Бібліотеки, повідомляти про зміни цих даних під час перереєстрації.

7.2.5. Обов’язково, не пізніше ніж у місячний термін, повідомити Бібліотеці свою нову адресу у разі зміни місця проживання.

7.2.6. У разі втрати читацького квитка – звернутися з письмовою заявою до Бібліотеки (процедура отримання дубліката здійснюється відповідно до п. 2.5 Правил).

7.2.7. Дбайливо ставитися до бібліотечного фонду, каталогів та картотек, будівель, споруд, приміщень, іншого майна, яке є державною власністю і перебуває на балансі Бібліотеки.

7.2.8. У разі пошкодження бібліотечного документа – здійснити його ремонт власним коштом. Якщо пошкоджений документ не підлягає ремонту, користувач повинен замінити його рівноцінним або копією.

7.2.9. У разі втрати бібліотечного документа, – здійснити його заміну рівноцінним документом або відшкодувати втрату іншим способом, визначеним бібліотекою. Розмір відшкодування визначається Бібліотекою.

7.2.10. Попередити про внесення власного портативного комп’ютера  працівника сектору реєстрації (при одержанні контрольного листка), чергового охорони та чергового бібліотекаря/бібліографа у читальному залі.

7.2.11. Повернути на кафедру видачі бібліотечні документи, отримані для роботи у читальних залах, не пізніше, ніж за 10 хв. до закінчення робочого дня Бібліотеки.

7.2.12. Повернути черговому бібліотекарю документи, які розміщені у відкритому доступі в читальних залах Бібліотеки, по завершенні роботи з ними.

7.2.13. При виході із зони обслуговування Бібліотеки:

7.2.13.1. Пред’явити черговому охорони читацький квиток.

 7.2.13.2. Надати черговому охорони контрольний листок з відмітками відділів, послугами яких він користувався, про повернення бібліотечних документів.

7.2.13.3. Власноруч забрати особисті цінні речі, які зберігалися в комірці камери зберігання цінних речей, залишивши ключ у замку.

7.2.13.4. Якщо до зони обслуговування Бібліотеки вносився ноутбук, – відкрити сумку (чохол, кейс, рюкзак, портфель) для ноутбуків і пред’явити ноутбук черговому охорони.

7.2.13.5. Якщо до зони обслуговування вносилися документи, які не належать Бібліотеці, – пред’явити черговому охорони самі документи та дозвіл на їхнє внесення.

7.2.13.6. На прохання чергового охорони пред’явити в розкритому вигляді сумку для контролю.

7.2.13.7. Забрати верхній одяг та інші речі, залишені користувачем у гардеробі перед входом до зони обслуговування бібліотеки (сумки, пакунки, непрозорі пакети, рюкзаки, саквояжі, інші великогабаритні речі, документи на традиційних та електронних носіях, які не належать Бібліотеці).

7.2.14. Залишити приміщення Бібліотеки не пізніше години, вказаної у режимі обслуговування користувачів Бібліотеки.

7.2.15. Поважати права інших користувачів Бібліотеки, дотримуватися тиші у читальних залах і чистоти у всіх приміщеннях Бібліотеки, не порушувати громадський порядок, бути ввічливими та коректними зі співробітниками Бібліотеки.

7.2.16. Давати письмові пояснення адміністрації Бібліотеки у випадку порушення даних Правил. 

 

7.3. Користувачам Бібліотеки не дозволяється:

7.3.1. Передавати власний читацький квиток або документи, одержані на свій читацький квиток, іншим особам.

7.3.2. Вносити до зон обслуговування Бібліотеки:

7.3.2.1. Сумки (розмір яких перевищує 20 см x 30 см).

7.3.2.2. Портфелі, пакунки, непрозорі пакети, рюкзаки, саквояжі, інші великогабаритні речі.

7.3.2.3. Видавничі оригінали, верстки, звірення, гранки, роздруківки, дисертації і методичні посібники до навчальних курсів (див. також п. 7.1.11, 7.1.12).

7.3.3. Вносити до зон обслуговування і користуватися фото-, відео-, аудіо- та копіювальною технікою, у т. ч. використовувати мобільні телефони та портативні сканери для несанкціонованого копіювання бібліотечних документів. 

7.3.4. Вилучати картки з каталогів і картотек, робити на них нотатки.

7.3.5. Неправомірно використовувати об’єкти інтелектуальної  власності Бібліотеки (електронні каталоги, бази даних, електронні колекції та електронні бібліотеки тощо).

7.3.6. Здійснювати будь-які дії, що можуть спричинити порушення цілісності бібліотечних документів, зіпсувати чи змінити їх зовнішній вигляд (підкреслювати тексти і робити будь-які позначки в одержаних документах, закладати в них олівці, ручки тощо; копіювати через копірку креслення і малюнки, виривати й загинати сторінки).

7.3.7. Виносити з читальних залів документи з фонду відкритого доступу без належного оформлення у чергового бібліотекаря.

7.3.8. Користуватися мобільним телефоном у читальних залах та порушувати тишу.

7.3.9. Будь-якими діями заважати роботі користувачів та бібліотечного персоналу чи створювати загрозу їхньому життю і безпеці.

7.3.10. Приймати їжу та напої в читальних залах Бібліотеки.

7.3.11. Торгувати, проповідувати, розповсюджувати листівки, рекламну продукцію і здійснювати інші подібні дії.

7.3.12. Заходити до службових приміщень, користуватися службовими телефонами.

7.3.13. Заходити до Бібліотеки з тваринами.

7.3.14. Палити в приміщеннях Бібліотеки.

7.3.15. Залишати приміщення Бібліотеки, не повернувши документи, отримані для тимчасового користування у читальних залах Бібліотеки.

7.3.16. Грубо спілкуватися з працівниками Бібліотеки, застосовувати ненормативну лексику та фізичну силу.

7.3.17. Організовувати та проводити у приміщеннях Бібліотеки будь-які збори, наради, семінари, тренінги, консультації для громадян,  інші заходи без дозволу адміністрації Бібліотеки.

7.4. Особи з явно вираженим станом алкогольного та наркотичного сп’яніння та в неохайному вигляді, який не відповідає загальноприйнятим правилам санітарної та особистої гігієни, до Бібліотеки не допускаються.


7.5. Відповідальність користувачів

7.5.1. Користувач несе відповідальність за документи з фондів Бібліотеки та особисті речі, залишені ним без догляду.

7.5.2. Користувач несе відповідальність за несанкціоноване використання створених Бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно з чинним законодавством.

7.5.3. Користувач, який порушує Правила, позбавляється права відвідувати Національну бібліотеку України імені Ярослава Мудрого на термін, що визначається Бібліотекою. Позбавлення користувача права відвідувати Бібліотеку регулюється окремим порядком.

7.5.4. Матеріали про злісне порушення Правил можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.


 

 

8. ПРАВА І ОБОВ`ЯЗКИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО
ЩОДО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ
 

 


8.1. Бібліотеки має право:

8.1.1. Розробляти Правила користування Національною бібліотекою України імені Ярослава Мудрого, читальними залами, центрами та ресурсами бібліотеки, вносити до них зміни і доповнення.

8.1.2. Визначати режим обслуговування користувачів та вносити зміни до нього, за умови своєчасного доведення інформації про зміни до читачів, у т. ч.:  встановлювати літній режим обслуговування;  впроваджувати дні відкритих дверей;  переносити, при потребі, санітарний день – з четвертої п’ятниці місяця на інший день.

8.1.3. Визначати умови використання своїх фондів, які є частиною національного культурного надбання України і перебувають на особливому режимі охорони, зберігання та використання.

8.1.4. Встановлювати обмеження у використанні документів, що мають особливу історичну цінність або поганий фізичний стан.

8.1.5. Отримувати персональні дані користувачів при запису до Бібліотеки та обробляти їх з дотриманням вимог законодавства України про захист персональних даних.

8.1.6. Встановлювати пільги для окремих категорій користувачів.

8.1.7. Визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачами, у т. ч. за псування бібліотечного обладнання.

8.1.8. Встановлювати перелік платних послуг.

8.1.9. Надавати дозвіл:

8.1.9.1. Установам, підприємствам та організаціям – на розміщення інформаційних і рекламних матеріалів у приміщеннях Бібліотеки та на проведення соціокультурних заходів.

8.1.9.2. Засобам масової інформації – на проведення фото-, теле-, кіно- та відеозйомок.

8.1.10. Позбавляти користувачів (фізичних та юридичних осіб), які порушують дані Правила чи заподіюють шкоду Бібліотеці, права відвідувати Національну бібліотеку України імені Ярослава Мудрого на термін, що визначається Бібліотекою.

8.1.11. Передавати до суду матеріали про злісне порушення користувачами Правил користування Національною бібліотекою України імені Ярослава Мудрого.

 

8.2. Бібліотека зобов`язана:

8.2.1. Інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає Бібліотека, в т. ч. й платні.

8.2.2. Створювати комфортні умови для забезпечення права користувачів на вільний доступ до інформації.

8.2.2.1. Надавати у тимчасове користування документні ресурси, допомагати в доборі потрібних документів.

8.2.2.2. Сприяти отриманню через МБА документів з інших бібліотек, у випадку відсутності замовлених користувачами документів у фондах Бібліотеки.

8.2.2.3. Дбати про підвищення культури обслуговування користувачів.

8.2.3. Забезпечувати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки документів,  наданих користувачам у тимчасове користування.

8.2.4. Вивчати та враховувати читацькі запити при формуванні документних та електронних ресурсів, організації соціокультурної діяльності.

8.2.5. Дотримуватися режиму обслуговування користувачів, у випадку внесення змін –  своєчасно повідомляти користувачів про них.

8.2.6. Забезпечувати дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних».

8.2.7. Забезпечувати гласність своєї діяльності.

8.2.8. Працівники Бібліотеки зобов’язані називати своє ПІБ та посаду на вимогу користувачів.   

 

8.3. Відповідальність Бібліотеки

Бібліотека не несе відповідальності за особисті речі, залишені користувачами без догляду в приміщенні Бібліотеки (вестибюлях, читальних залах, залах каталогів тощо).

 

9Графік

прийому користувачів адміністрацією Бібліотеки

 

Генеральний директор

вул. Михайла Грушевського, 1,

перший поверх, каб. № 2,

тел. приймальні: 278-85-12

 

 

понеділок, четвер – з 14:00 до

16:00

 

 

Заступник

генерального директора з питань

інформаційно-бібліотечного 

обслуговування користувачів 

вул. Михайла Грушевського, 1,

другий поверх,

каб. № 18

 

вул. Набережно-Хрещатицька, 1,

третій поверх, к. № 218

 

 

 

 

      вівторок – з 15:00 до 17:00

 

 

 

      п’ятниця – з 10:00 до 12:00

 

 

 

Заступник

генерального директора з управління 

документними ресурсами

вул. Михайла Грушевського, 1,

перший поверх,

каб. № 3

 

 

 

 

      середа – з 14:00 до 16:00

 

 


Д О Д А Т ОК

Витяг

із Закону України «Про авторське право і суміжні права»

від 23.12.1993 р. № 3792-ХІІ

 

Стаття 1. Визначення термінів

2) репрографічне відтворення (репродукування) – факсимільне відтворення у будь-якому розмірі (у тому числі збільшеному чи зменшеному) оригіналу письмового чи іншого графічного твору або його примірника шляхом фотокопіювання або іншими подібними способами, крім запису в електронній (у тому числі цифровій), оптичній чи іншій формі, яку зчитує комп'ютер.


Стаття 22. Вільне відтворення бібліотеками та архівами примірників твору репрографічним способом

Допускається без згоди автора або іншої особи, яка має авторське право, репрографічне відтворення одного примірника твору бібліотеками та архівами, діяльність яких не спря- мована прямо або опосередковано на одержання прибутку, за таких умов:

1) у разі, коли відтворюваним твором є окрема опублікована стаття та інші невеликі за обсягом твори чи уривки з письмових творів (за винятком комп'ютерних програм і баз даних), з ілюстраціями чи без них, і коли це відтворення здійснюється за запитами фізичних осіб за  умови, що:

а) бібліотека та архів мають достатньо підстав вважати, що такий примірник використовуватиметься з метою освіти, навчання і приватного дослідження;

б) відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного характеру;

2) у разі, коли відтворення здійснюється для збереження або заміни загубленого, пошкодженого та непридатного примірника даної бібліотеки чи архіву або для відновлення загубленого, пошкодженого або непридатного примірника з фонду аналогічної бібліотеки чи архіву, а одержання такого примірника іншим шляхом неможливе, а також коли відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного характеру.