Вівторок, 22 травня 2018

Новини і події

Режим роботи

Понеділок - п'ятниця
з 09:00 до 20:00;
субота, неділя -
з 10:00 до 18:00.
Четверта п'ятниця
кожного місяця –
санітарний день
(бібліотека не обслуговує користувачів).

Науково-дослідний відділ

 

Вивченням окремих напрямів своєї діяльності Бібліотека займалася з перших років існування. Зокрема, аналізувалися склад і поповнення книжкових фондів бібліотеки, досліджувалася читацька аудиторія. Для цього здійснювались опитування і анкетування різних груп читачів бібліотеки та застосовувались інші елементи наукової роботи. Однак ця діяльність носила фрагментарний характер.

Ознак систематичної та планомірної діяльності наукова робота стала набувати лише у 60-х роках, коли вперше у 1963 році до штату Бібліотеки була введена посада заступника директора з наукової роботи та у 1969 році створено відділ науково-дослідної роботи.

У 1973 р. відділ стає робочим органом створеної при Міністерстві культури УРСР Ради з координації науково-дослідної роботи в галузі бібліотекознавства і бібліографії, до складу якої увійшли представники великих бібліотек, учбових закладів культури, а також фахівці в галузі бібліотекознавства і бібліографії. За Бібліотекою була закріплена як наукова тема проблема вивчення книги та читання.

Відповідно до Наказу Міністерства культури УРСР від 16.06.1988 р. № 210 " Про створення Соціологічної служби по вивченню читання в бібліотеках Міністерства культури УРСР" при відділі організації науково-дослідної роботи для здійснення оперативних досліджень з вивчення змісту і структури читацького попиту було створено Соціологічну службу Бібліотеки.

У 2011 році у відділі організовано Сектор енциклопедичних досліджень, який здійснює організаційно-методичну, координаційну роботу із забезпечення підготовки матеріалів Української бібліотечної енциклопедії.

 

Основні функції відділу:

 

Відділом проводяться:

  • конкурси на кращу науково-дослідну роботу обласних бібліотек (1995, 2001 рр.);
  • соціологічні читання («Бібліотека в новій соціокультурній ситуації», «Інформаційні потреби населення України в умовах трансформації суспільства», «Становлення та розвиток прикладної бібліотечної соціології в України».

У вересні 2009 р. на розгляд розширеного засідання Кабінету Міністрів України було винесено результати розвідок:

  • «Публічні бібліотеки в соціокультурному просторі регіону» (2006–2007);
  • «Сільська бібліотека на мапі України» (2007–2008).

Працівниками відділу були захищені дисертації:

  • Петрова Л.Г. Проблемы совершенствования организационной структуры государственной (национальной) библиотеки (на примере Украины)
  • Зворський С.Л. Видавнича та бібліотечна діяльність київського товариства «Просвіта» (1906–1920 рр.).

 

 

Наша адреса:

вул. Грушевського, 1, м. Київ, 01001

 

 

 

Контактна інформація:

завідувач відділу – Любаренко Людмила Миколаївна

тел. (044) 278-43-31

e-mail: ndv@nplu.org, ndv2008@ukr.net